...
نام دوره: روش تدریس 1

گروه ارایه دهنده دوره: آران خوزستان

استاد: آقای مربی

مبلغ دوره: 180000 تومان

200000 تومان

تاریخ شروع: 1401/05/10

کد دوره1050

شرح دوره افزودن به سبد خرید
...
نام دوره: ارزیابی کیفی

گروه ارایه دهنده دوره: آران خوزستان

استاد: آقای مربی

مبلغ دوره: 180000 تومان

200000 تومان

تاریخ شروع: 1401/05/10

کد دوره1051

شرح دوره افزودن به سبد خرید
جستجو در سایت
از تاریخ
تا تاریخ

www.aniapgroup.com -تیم مهندسی نیک اندیش اصفهان- AniapGroup